Žárové zinkování

Co je žárové zinkování?

Při žárovém zinkování se ocel po příslušné předběžné úpravě ponoří do zinkové lázně o teplotě cca 450 °C. Zinek a ocel přitom spolu reagují. Na povrchu oceli se vytvoří slitina železa a zinku. Toto nezničitelné spojení zinku a oceli vytvoří ochranu, která se výrazně liší od všech ostatních metod. Žárově pozinkované povrchy nejsou chráněny pouze proti větru a počasí, nýbrž také optimálně proti mechanickému zatížení – na desetiletí. Za normálních podmínek chrání žárové pozinkování proti korozi až 50 let a i při vyšším zatížení je doba ochrany zpravidla delší než 25 let.

Výhody

  • Dlouhodobá ochrana proti korozi
  • Vysoká mechanická zatížitelnost
  • Dokonalá kompletní ochrana, i v dutinách a na hranách
  • Katodová ochrana proti korozi
  • Atraktivní vzhled
  • Vysoká ekonomičnost
  • Bezúdržbovost
  • Dobrá ekologická bilance, ekologická metoda